Podaci za kontakt

Voditeljica zbirke: Mirela Menges*

tel: 01/4092-403; kućni 2403
e-mail: mmenges@ffzg.hr
lokacija: Knjižnica, soba 3.7. (Zbirka RARA)

*na porodiljnom dopustu. Mijenja je Berislav Čović.

Uvjeti korištenja

Građa iz zbirke RARA čuva se u kontroliranim uvjetima u Zatvorenom spremištu.

Za korištenje građe potrebna je prethodna rezervacija na mail rara@ffzg.hr. Korištenje građe bit će omogućeno u prostoriji 3.7. na 3. katu Knjižnice uz prehodnu potvrdu voditelja zbirke RARA.