Da biste ostvarili pravo na posudbu knjiga, morate biti članovi Knjižnice.

Korisnici su dužni koristiti knjižničnu građu u skladu s propisima o zaštiti autorskih prava.

Rezervirati se može samo građa koja se može posuditi izvan Knjižnice, a trenutno su svi primjerci naslova posuđeni.

Ne može se rezervirati:

 • naslov ako je barem jedan primjerak dostupan za posudbu,
 • građa koja se ne može posuditi (referentna građa, označena crvenom naljepnicom, časopisi, stara i rijetka građa).

Korisnik može istovremeno rezervirati dvostruko više primjeraka građe od maksimalnog broja primjeraka koje može posuditi:

 • studenti 1 ili 2 studijske grupe – 12 primjeraka građe
 • studenti 3 ili više studijskih grupa – 24 primjeraka građe
 • zaposlenici – 60 primjeraka građe
 • vanjski suradnici – 24 primjeraka građe
 • počasni članovi – 30 primjeraka građe

Rezeracije se obavljaju:

Ako je više korisnika rezerviralo isti naslov, prednost ima korisnik koji je građu rezervirao ranije.

Obavijest o dostupnosti rezerviranog naslova, korisnik dobiva putem e-maila. Rezervirani naslov, nakon obavijesti putem e-maila, čeka korisnika dva radna dana.

Članovi su dužni vraćati posuđenu građu na vrijeme. U slučaju prekoračenja roka posudbe, članu će se onemogućiti daljnja posudba građe.

Studenti su dužni vratiti posuđenu građu prije upisa u sljedeću akademsku godinu. Studentu se ne može izdati svjedodžba ili diploma dok ne vrati svu posuđenu građu.

Zaposlenici FFZG-a dužni su prije odlaska u mirovinu ili pri prekidu radnog odnosa vratiti svu zaduženu građu.

Studente koji su pred diplomu ili su diplomirali, a za izdavanje diplome im je potrebna potvrda o vraćenim knjigama iz Knjižnice, molimo da potvrdu zatraže preko osobne korisničke stranice u katalogu Knjižnice.

Ukoliko iz bilo kojeg razloga ne možete ovaj zahtjev poslati preko vaše osobne stranice, slobodno pošaljite mail na knjiznica@ffzg.hr.

Adresa: https://koha.ffzg.hr/cgi-bin/koha/opac-user.pl
Za prijavu koristite svoj AAI@EduHr korisnički račun.

Odaberite opciju ‘zatraži potvrdu o vraćenoj građi‘ (‘ask for discharge’ ako koristite englesko sučelje) i slijedite upute.

Vaš zahtjev najprije treba odobriti osoblje knjižnice i potvrda će nakon toga biti poslana direktno u Studentsku službu.

Profesori i zaposlenici Fakulteta kojima je potrebna potvrda o vraćenim knjigama mogu se javiti voditeljici Knjižnice Višnji Novosel na mail adresu vnovosel@m.ffzg.hr.

Produživanje se može obaviti telefonom (informacijski pultovi), e-mailom te putem javnog kataloga. Na stranicama kataloga, možete se prijaviti u svoje osobne stranice pomoću korisničkih podataka iz sustava AAI@EduHr. Čim se prijavite, nudi se mogućnost da produžite rok posudbe. Treba samo kliknuti na “Produži rok posudbe” ili “Renew” pokraj naslova za koji želite produžiti rok posudbe.

Pravila posudbe prema kategorijama korisnika:

 • studenti FFZG-a
  • studenti jedne ili dvije studijske grupe – 6 jedinica građe na 14 dana (uz mogućnost produživanja roka posudbe 2 puta po 14 dana) – no, ako se u međuvremenu posuđena građa rezervira, posuđenu građu je potrebno vratiti ako je prošlo 14 dana od datuma posudbe
  • studenti tri ili više studijskih grupa12 jedinica građe na 14 dana (uz mogućnost produživanja roka posudbe 2 puta po 14 dana) – no, ako se u međuvremenu posuđena građa rezervira, posuđenu građu je potrebno vratiti ako je prošlo 14 dana od datuma posudbe
 • zaposlenici FFZG-a
  • 30 jedinica građe na 180 dana (uz mogućnost produživanja roka posudbe 2 puta po 180 dana) – no, ako se u međuvremenu posuđena građa rezervira, posuđenu građu je potrebno vratiti ako je prošlo 30 dana od datuma posudbe
 • vanjski suradnici FFZG-a
  • 12 jedinica građe na 90 dana (bez mogućnosti produženja) – no, ako se u međuvremenu posuđena građa rezervira, posuđenu građu je potrebno vratiti ako je prošlo 30 dana od datuma posudbe
 • počasni članovi
  • 15 jedinica građe na 180 dana (uz mogućnost produživanja roka posudbe 2 puta po 180 dana) – no, ako se u međuvremenu posuđena građa rezervira, posuđenu građu je potrebno vratiti ako je prošlo 30 dana od datuma posudbe
 • vanjski korisnici

Elektroničkoj građi, kojoj Knjižnica Filozofskog fakulteta u Zagrebu ima pristup, možete pristupiti s računala na Fakultetu ili s računala van Fakulteta.

Da biste mogli pristupiti elektroničnoj građi s računala van Fakulteta morate imati AAI@EduHr elektronički identitet s Filozofskog fakulteta u Zagrebu pomoću kojih korisničkih podataka se prijavljujete u zbirke elektroničke građe.

AAI@EduHr elektronički identitet na Filozofskom fakultetu u Zagrebu mogu dobiti isključivo studenti i djelatnici Fakulteta u Službi za informatiku.

Časopisi se ne mogu posuditi, već se koriste u čitaonicama, a članci se mogu i fotokopirati. Isto tako, možete se koristiti našom uslugom Skeniranja na zahtjev.

Časopisi se nalaze na tri lokacije:

1. Izložba časopisa u prizemlju
U čitaonici časopisa u prizemlju nalaze se tri zadnja godišta časopisa. Popis naslova časopisa u Zbirci časopisa možete naći ovdje.

2. Časopisi iz Zatvorenog spremišta
Starija godišta časopisa koja se nalaze u Zatvorenom spremištu mogu se naručiti na bilo kojem pultu, a podižu se na Središnjem informacijskom pultu u prizemlju.

3. Časopisi kao dio zbirke
Određeni broj naslova časopisa, odn. određeni broj sveščića određenih naslova časopisa, nalazi se u zbirkama. Popis možete vidjeti ovdje.

Građa iz zbirke RARA koristi se isključivo u prostoru/čitaonici zbirke u radnom vremenu za korisnike.

Građa koja se ne posuđuje, može se koristiti iskuljučivo u prostorima Knjižnice te po potrebi fotokopirati.

 • referentna građa (enciklopedije, leksikoni, rječnici, atlasi, bibliografije…)
 • odabrani primjerci ostale građe, odn. primjerci označeni crvenim naljepnicama s natpisom ZA RAD U ČITAONICI
 • časopisi
 • stara i rijetka građa

Mogu se samostalno koristiti u čitaonicama te posuditi na svim pultovima i na jedinicama za samozaduživanje, koje se nalaze pored informacijskih pultova na svakome katu.

Korisnici mogu naručivati građu iz Zatvorenog spremišta cijeli radni dan Knjižnice, na svim info-pultovima. Naručena građa iz Zatvorenog spremišta se isporučuje na info-pult u prizemlju Knjižnice.  Naručena građa se isporučuju od 8:30 do 19h. Rok isporuke časopisa je 30 min, a knjiga, ocjenskih radova i separata 60 min.

Sve narudžbe koje su zaprimljene iza 15h, dostavljaju se na početku sljedećeg radnog dana na info-pult u prizemlju Knjižnice.

Subotom se naručena građa dostavlja od 9:30 do 13:30h. Sve narudžbe građe iza 13:30h dostavljaju se u ponedjeljak na Središnji info-pult u prizemlju Knjižnice.