Posudba i rezervacije

Koja građa se posuđuje, a koja se može koristiti u prostorima Knjižnice…

Međuknjižnična posudba

Ako u fondu Knjižnice Filozofskog fakulteta u Zagrebu ne postoji naslov koji Vam treba, obratite se našoj Službi za međuknjižničnu posudbu.

Članstvo u Knjižnici

Knjižnica je otvorena za javnost. No, da biste mogli posuđivati knjige morate biti student ili djelatnik Fakulteta.

Korištenje računala u čitaonicama

U knjižnici se možete služiti stolnim te privatnim prijenosnim računalima.

Fotokopiranje, printanje i skeniranje

Knjižnica je opremljena fotokopirnim strojevima koji osim fotokopiranja omogućuju printanje i skeniranje. Fotokopiranje i printanje se naplaćuje.

Garderoba

U podrumu Knjižnice nalaze se garderobni ormarići koje korisnici mogu slobodno koristiti prema pravilima.

Rezervacija dvorana

Knjižnica Filozofskog fakulteta u Zagrebu ima nekoliko dvorana koje su pogodne za organiziranje raznih događanja. Sve se dvorane nalaze u prostoru Knjižnice i potrebno ih je rezervirati.

Skeniranje na zahtjev

usluga koja korisnicima Knjižnice FFZG omogućava naručivanje elektroničkih preslika (skenova) članaka i poglavlja iz fonda Knjižnice.

Informacije za studente s invaliditetom

Knjižnica FFZG-a trudi se svojim poslovanjem osigurati studentima s invaliditetom Ustavom zajamčeno pravo na jednak pristup obrazovanju.

Poduka korisnika i izobrazba knjižničara

Edukativne radionice o korištenju građe i usluga Knjižnice, studentska praksa i stručna vodstva.

Knjižničarski imaginarij – blog

Tekstove o građi koju Knjižnica posjeduje priređuju knjižničari želeći vas potaknuti da što češće dolazite i pronalazite zanimljiva djela kojima možete obogatiti svoj studij, znanstveni rad i/ili jednostavno – sebe!

Jezični kafić – Jeka

usluga za strane studente i polaznike Croaticuma koji žele poboljšati znanje hrvatskoga jezika

Događanja

Knjižnica je domaćin mnogim aktivnostima organiziranim od strane Knjižnice ili drugih organizatora.

Bibliometrijske usluge Knjižnice FF-a

Knjižnica Filozofskog fakulteta u Zagrebu izdaje potvrde o citiranosti i zastupljenosti (indeksiranosti) radova i časopisa u bibliografskim i citatnim bazama podataka, i o ostalim bibliometrijskim pokazateljima.