Odabrane baze podataka za humanistiku i društvene znanosti

SUMMON
objedinjeno pretraživanje e-izvora

Korištenjem jednog polja za pretraživanje, Summon omogućuje objedinjenu pretragu većine dostupnih pretplaćenih e-izvora u nacionalnoj licenci, e-izvora dostupnih na pojedinim hrvatskim sveučilištima, e-izvora u otvorenom pristupu i skupnog digitalnog repozitorija Dabar.

Katalog baza podataka