Na svakom katu se nalaze fotokopirni uređaji pomoću kojih možete fotokopirati ili skenirati potrebnu građu te printati dokumente s računala u Knjižnici, sukladno propisima o autorskom pravu.

Fotokopiranje i printanje se plaća. Uplate se vrše na pošti/FINA-i/banci putem žiro-računa Fakulteta (IBAN HR1823600001101311177). Na uplatnicu pod “poziv na broj” obavezno treba upisati: 2-803-1001, pod model HR00, a pod opis plaćanja “Uplata za fotokopiranje”. S uplaćenom uplatnicom i korisničkom iskaznicom dođite na blagajnu u prizemlju Knjižnice.

Skeniranje se ne plaća, ali je potrebno imati člansku iskaznicu, odn. x-icu na kojoj je uplaćen iznos kako bi se skeniranje pokrenulo.

Skenirani dokument šalje se na primarnu adresu e-pošte korisnika (provjeriti u Knjižnici koja je primarna adresa e-pošte).

Cjenik:

Fotokopiranje/printanje CB A4 jednostrano – 0,20 kn (0,03 eura)
Fotokopiranje/printanje CB A4 obostrano – 0,30 kn (0,04 eura)
Fotokopiranje/printanje CB A3 jednostrano – 0,30 kn (0,04 eura)
Fotokopiranje/printanje CB A3 obostrano – 0,45 kn (0,06 eura)
Fotokopiranje/printanje u boji A4 jednostrano – 5,10 kn (0,67 eura)
Fotokopiranje/printanje u boji A4 obostrano – 10,10 kn (1,34 eura)
Fotokopiranje/printanje u boji A3 jednostrano – 7,15 kn (0,95 eura)
Fotokopiranje/printanje u boji A3 obostrano – 14,15 kn (1,88 eura)

Minimalni iznos uplate za fotokopiranje/printanje – 5,00 kn (0,66 eura)

Usluga skeniranja je besplatna, ali minimalni iznos za skeniranje je:
skeniranje u boji – 10,00 kn (1,33 eura)
skeniranje crno-bijelo – 5,00 kn (0,66 eura)