Contact information

Subject Librarian: Mirela Menges*

Phone: 01/4092-403; ext. 2403
e-mail: mmenges@ffzg.hr
Location: Library, room 3.7.

*Maternity leave replacement: Berislav Čović.

Uvjeti korištenja

Građa iz zbirke RARA čuva se u kontroliranim uvjetima u Zatvorenom spremištu.

Za korištenje građe potrebna je prethodna rezervacija na mail rara@ffzg.hr. Korištenje građe bit će omogućeno u prostoriji 3.7. na 3. katu Knjižnice uz prehodnu potvrdu voditelja zbirke RARA.