Stolna računala

Računala u čitaonicama na katovima Knjižnice mogu koristiti samo korisnici koji posjeduju jedinstveni elektronički identitet – AAI@EduHr, izdan na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Na njega imaju pravo zaposlenici, vanjski suradnici, studenti, poslijediploski studenti, izvanredni studenti… (više informacija na stranicama Službe za informatiku), a koristi se još i za npr. Omegu, spajanje na Internet preko Carneta…

Prije početka rada na računalu trebate se ulogirati svojim AAI@EduHr korisničkim podacima.

Svi podaci koje ste tijekom rada spremili na disk računala, nestat će nakon što se odjavite. Ako vam podaci trebaju trajno, spremite ih na USB ili CD/DVD.

VAŽNO: nakon završetka rada na računalu morate se odjaviti (log out)! U suprotnom, korisnik koji dolazi nakon vas, ima pristup vašim privatnim podacima!

Prijenosna računala

Na svakom radnom mjestu u čitaonicama koje nije opremljeno stolnim računalom, nalaze se priključci za prijenosna računala.

S prijenosnog računala Internetu možete pristupiti putem bežične mreže. Za spajanje na bežičnu mrežu FF-a potrebni su AAI@EduHr korisnički podaci izdani na Filozofskom fakultetu. Upute za spajanje na bežičnu mrežu, kao i potrebni programi nalaze se na adresi http://mreza.ffzg.hr