Knjižnica Filozofskog fakulteta u Zagrebu izdaje potvrde o citiranosti i zastupljenosti (indeksiranosti) radova i časopisa u bibliografskim i citatnim bazama podataka, i o ostalim bibliometrijskim pokazateljima.

Potvrde se mogu prilagoditi različitim namjenama:

  • u svrhu napredovanja u viša znanstvena zvanja,
  • u svrhu projektnih prijava,
  • u svrhu prijava za nagrade, i ostalo.

Potvrde u svrhu napredovanja u viša znanstvena zvanja usklađene su sa zahtjevima iz važećeg Pravilnika o uvjetima za izbor u znanstvena zvanja, i uputama pojedinih Matičnih odbora NVZVOTR-a.

Za polja filozofije i teologije te povijesti, povijesti umjetnosti, znanosti o umjetnosti, arheologije, etnologije i antropologije nije potrebno priložiti bibliometrijsku potvrdu u postupku izbora u znanstveno zvanje.

BIBLIOMETRIJSKE POTVRDE IZDAJU SE DJELATNICIMA FILOZOFSKOG FAKULTETA U ZAGREBU I NE NAPLAĆUJU SE.

Prije slanja zahtjeva za izradu potvrde, potrebno je ažurirati popis radova u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji CROSBI. Preporučujemo i da izradite i/ili uredite javni profil na GOOGLE ZNALCU.

Zahtjev se upućuje putem obrasca, barem 10 dana prije roka za izradu: OBRAZAC

Kontakt: bibliometrija@ffzg.hr