Knjižnica je domaćin mnogim aktivnostima koja sama organizira ili drugih organizatora.