Katalog Knjižnice FFZG-a

Knjige, časopisi, odabrani članci, AV građa i drugo u fondu Knjižnice FFZG-a.

Hrvatski nacionalni skupni katalog

Obuhvaća više od 45 knjižničnih kataloga visokoškolskih i specijalnih knjižnica.

ODRAZ – repozitorij FFZG-a

Radovi djelatnika i studenata FFZG-a: članci, knjige, disertacije, diplomski i završni radovi, nastavni materijali i drugo.

FF Open Press

Izdanja Filozofskog fakulteta u Zagrebu u otvorenom pristupu.

Baze podataka

Članci, disertacije, knjige i ostalo u bazama podataka dostupnim hrvatskoj akademskoj zajednici i u otvorenom pristupu.

Summon

Objedinjeno pretraživanje e-izvora

Katalog e-izvora

Elektronički časopisi i knjige u dostupnim bazama podataka.

Vizbi.UNIZG – Virtualna zbirka Sveučilišta u Zagrebu

Projekt Sveučilišta u Zagrebu koji okuplja digitaliziranu građu sastavnica Sveučilišta.

Knjižnica poštuje propise o intelektualnom vlasništvu i odluke nositelja autorskih prava, uz nastojanje da se omogući pristup što većem broju korisnika i javnosti. Korisnici su dužni koristiti elektroničku građu u skladu s propisima o zaštiti autorskih prava, za osobne potrebe i bez daljnje distribucije i priopćavanja javnosti.

Katalozi drugih knjižnica