Skeniranje na zahtjev

 

Skeniranje na zahtjev je usluga koja korisnicima Knjižnice FFZG (i svim drugim zainteresiranima) omogućava naručivanje elektroničkih preslika (skenova) članaka i poglavlja iz fonda Knjižnice.

Građa se naručuje elektroničkom poštom na snz@ffzg.hr.

Usluga se ne naplaćuje.

Sve ostale informacije mogu se dobiti elektroničkom poštom na snz@ffzg.hr ili telefonski, na broj 01 4092 281.

Dobrodošli su svi komentari, kritike i prijedlozi.

 

VAŽNE NAPOMENE:

1. Provjeravajte sandučić neželjene pošte (spam).

2. Ako ne primite odgovor na svoj mail u roku od 3 radna dana uputite nam ponovno zahtjev na snz@ffzg.hr.

 

  

Često postavljana pitanja

 

Tko može naručiti i što se može naručiti?

Uslugu mogu koristiti svi, osim korisnika koji kasne s vraćanjem knjiga - njima će usluga skeniranja na zahtjev biti dostupna tek nakon što vrate knjige kojima je istekao rok posudbe.

Naručiti se mogu skenovi članaka i poglavlja iz fonda Knjižnice.

Mogu li se naručiti cjeloviti skenovi knjiga, doktorskih disertacija ili drugih ocjenskih radova?

Ne. Mogu se naručiti samo pojedina poglavlja.

Kako mogu naručiti?

Pošaljite mail s podacima o građi na snz@ffzg.hr.

Koje podatke o građi moram poslati?

Sve koje znate, što više podataka nam pošaljete, to ćemo lakše pronaći građu. Mislimo na podatke kao što su autor i naslov članka ili poglavlja te časopis ili knjiga iz kojeg je članak ili poglavlje, broj sveska, godište i stranice. Najvažniji podatak je naslov članka koji trebate. Signaturama i inventarnim brojevima se ne trebate zamarati.

Koliko članaka/poglavlja smijem naručiti?

Obvezujemo se obraditi 3 zahtjeva tjedno za istog korisnika i ukupno 20 zahtjeva svaki radni dan. Iznad toga obradit ćemo prema mogućnostima. Prednost imaju učlanjeni korisnici Knjižnice.

U roku od koliko vremena ću dobiti građu?

Najviše tri radna dana (ako je građa dostupna), u pravilu i kraće. Ako građa nije dostupna u Knjižnici, javit ćemo vam pod kojim uvjetima se može doći do nje.

U kojem ću formatu dobiti članak/poglavlje? Trebam li neke posebne programe za otvaranje?

U pdf-u. Dovoljan je pdf-čitač koji je instaliran na većini računala.

Mogu li zatražiti skeniranje u boji?

Iako u pravilu skeniramo crno-bijelo (zbog jednostavnosti i veličine datoteka), ako građa ima slike u boji možete napomenuti da trebate skenove u boji. 

Ipak bih želio vidjeti tiskanu građu, je li to i dalje moguće?

Naravno, sva tiskana građa dostupna je kao i do sada. Građa koja se nalazi na katovima u otvorenom pristupu slobodno je dostupna, a građa koja se nalazi u zatvorenom spremištu može se naručiti na pultu na svakome katu ili na e-adresu zs@ffzg.hr.

Što ako ne znam ima li Knjižnica u svojem fondu članak/poglavlje koje trebam?

Dobro je uvijek prvo provjeriti u našem katalogu na stranici http://koha.ffzg.hr/. Ali ako i ne uspijete pronaći što tražite, svejedno nam se javite. Ono što je dostupno dobit ćete u elektroničkom obliku, a za građu koju nemamo javit ćemo vam pod kojim uvjetima možete doći do nje.

U koje svrhe smijem upotrijebiti dobivenu građu?

Isključivo za potrebe nastave i znanstvenog rada. Bilo kakva komercijalna upotreba ili daljnja dostribucija nije dopuštena.