Skeniranje na zahtjev

 

Skeniranje na zahtjev je usluga koja omogućava naručivanje elektroničkih preslika (skenova) članaka i poglavlja iz fonda Knjižnice.

Usluga dostave elektroničkih dokumenata (skeniranje na zahtjev) dostupna je svim studentima i zaposlenicima Fakulteta, a vanjskim je korisnicima dostupna putem usluge međuknjižnične posudbe (čl. 19. Pravilnika o uvjetima i načinu korištenja građe i usluga Knjižnice Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu).

Građa se naručuje elektroničkom poštom na snz@ffzg.hr.

Usluga se ne naplaćuje.

Sve ostale informacije mogu se dobiti elektroničkom poštom na snz@ffzg.hr ili telefonski, na broj 01 4092 405 kod kolegice Gordane Beraković.

Dobrodošli su svi komentari, kritike i prijedlozi.

 

VAŽNE NAPOMENE:

1. Provjeravajte sandučić neželjene pošte (spam).

2. Ako ne primite automatski odgovor na svoj mail uputite nam ponovno zahtjev na snz@ffzg.hr.

 

  

Često postavljana pitanja

 

Tko može naručiti i što se može naručiti?

Uslugu mogu koristiti studenti i zaposlenici FFZG-a, osim korisnika koji kasne s vraćanjem knjiga - njima će usluga skeniranja na zahtjev biti dostupna tek nakon što vrate knjige kojima je istekao rok posudbe.

Vanjskim korisnicima usluga je dostupna preko Službe za međuknjižničnu posudbu.

Naručiti se mogu skenovi članaka i poglavlja iz fonda Knjižnice.

Mogu li se naručiti cjeloviti skenovi knjiga, doktorskih disertacija ili drugih ocjenskih radova?

Ne. Mogu se naručiti samo pojedina poglavlja.

Kako mogu naručiti?

Pošaljite mail s podacima o građi na snz@ffzg.hr.

Koje podatke o građi moram poslati?

Sve koje znate, što više podataka nam pošaljete, to ćemo lakše pronaći građu. Mislimo na podatke kao što su autor i naslov članka ili poglavlja te časopis ili knjiga iz kojeg je članak ili poglavlje, broj sveska, godište i stranice. Najvažniji podatak je naslov članka koji trebate.

Koliko članaka/poglavlja smijem naručiti?

Obvezujemo se obraditi 3 članka ili 3 poglavlja za istog korisnika tjedno. Iznad toga broja, zahtjeve ćemo obraditi prema mogućnostima.

U roku od koliko vremena ću dobiti građu?

Vrijeme dostave ovisi o količini zaprimljenih zahtjeva te može varirati.

Ako građa nije dostupna u Knjižnici, javit ćemo vam pod kojim uvjetima se može doći do nje.

U kojem ću formatu dobiti članak/poglavlje? Trebam li neke posebne programe za otvaranje?

U pdf-u. Dovoljan je pdf-čitač koji je instaliran na većini računala.

Mogu li zatražiti skeniranje u boji?

Iako u pravilu skeniramo crno-bijelo (zbog jednostavnosti i veličine datoteka), ako građa ima slike u boji možete napomenuti da trebate skenove u boji. 

Ipak bih želio vidjeti tiskanu građu, je li to i dalje moguće?

Naravno, sva tiskana građa dostupna je kao i do sada. Građa koja se nalazi na katovima u otvorenom pristupu slobodno je dostupna, a građa koja se nalazi u zatvorenom spremištu može se naručiti na pultu na svakome katu ili na e-adresu zs@ffzg.hr.

Što ako ne znam ima li Knjižnica u svojem fondu članak/poglavlje koje trebam?

Dobro je uvijek prvo provjeriti u našem katalogu na stranici http://koha.ffzg.hr/. Ali ako i ne uspijete pronaći što tražite, svejedno nam se javite. Ono što je dostupno dobit ćete u elektroničkom obliku, a za građu koju nemamo javit ćemo vam pod kojim uvjetima možete doći do nje.

U koje svrhe smijem upotrijebiti dobivenu građu?

Isključivo za potrebe nastave i znanstvenog rada. Bilo kakva komercijalna upotreba ili daljnja dostribucija nije dopuštena.