Zbirka za staru i rijetku građu - RARA

Podaci za kontakt

Voditeljica zbirke: Mirela Menges*

tel: 01/4092-403; kućni 2403
e-mail: mmenges@ffzg.hr
lokacija: Knjižnica, soba 3.7. (Zbirka RARA)

 

*na porodiljnom dopustu. Mijenja je Berislav Čović.

Uvjeti korištenja

Građa iz zbirke RARA čuva se u kontroliranim uvjetima u Zatvorenom spremištu.

Za korištenje građe potrebna je prethodna rezervacija i prostora za korištenje građe na mail rara@ffzg.hr. Korištenje građe bit će omogućeno u prostoriji 3.7. na 3. katu Knjižnice uz prehodnu potvrdu voditelja zbirke RARA.

Najstarija izdanja


 godina

naslov

autor

opis

zbirka

 1565.

 Il Terentio latino

 Terencije

 Terencijeve komedije u latinskome izvorniku uokvirene prijevodom i komentarom na toskanskome, tj. na talijanskome jeziku

 nije u RARA

 1567.

 Concordantiae bibliorum utriusque testamenti, veteris et novi, novae et integrae, quas re vera maiores appellare possis

 

 1096 stranica

 Povijest

 1580.

 Opera quae extant omnia

 Giraldi, Gregorij

 Tiskano u Baselu

 Klasična filologija

 1591.

 Historiae musulmanae Turcorum de monumentis ipsorum exscriptae, libri XVIII.

 Leunclavius, Johannes

 Objavljeno u Frankfurtu

 Povijest

 1600.

 Historia Universale dell'origine et imperio de'Turchi

 Sansovino, Francesco

 Objavljeno u Veneciji

 Povijest

 1602.

Tou pheiou Platonos Hapanta ta sozomena = Divini Platonis Opera omnia quae extant

 Platon

 Sabrana Platonova djela na grčkome i latinskome jeziku s komentarima Marsilija Ficina

 Filozofija

 1605.

 Lexicon Graeco-Latinum novum

 Scapula, Johann

 Zvinger, Jakob

 Klasična filologija

 1620.

 La Galeria

 Marino, Gaimbattista

 

 nije u RARA

 1634.

 Atlas minor

 Mercator, Gerardus

 

 Povijest

 1649.

 Blago jezika slovinskoga illi Slovnik

 Mikalja, Jakov

 Latinizirano ime autora Micalia Jacobi

 Slavistika