Korištenje građe i posudba

Da biste ostvarili pravo na posudbu knjiga, morate biti članovi Knjižnice.

Knjige, ocjenski radovi i AV-građa

Pravila posudbe

 • studenti FFZG

  • 6 knjiga na 2 tjedna (uz mogućnost produživanja roka posudbe 2  puta)

  • 6 ocjenskih radova na 2 tjedna (bez mogućnosti produživanja roka posudbe)

  • 6 primjeraka AV-građe (bez mogućnosti produživanja roka posudbe)

 • nastavno osoblje FFZG

  • 30 knjiga na 6 mjeseci (uz mogućnost produživanja roka posudbe 2  puta)

  • 10 ocjenskih radova na 2 tjedna (bez mogućnosti produživanja roka posudbe)

  • 6 primjeraka AV-građe (bez mogućnosti produživanja roka posudbe)

 • ostali djelatnici FFZG

  • 6 knjiga na 2 tjedna (uz mogućnost produživanja roka posudbe 2  puta)

  • 6 ocjenskih radova  na 2 tjedna (bez mogućnosti produživanja roka posudbe)

  • 6 primjeraka AV-građe (bez mogućnosti produživanja roka posudbe)

 • vanjski korisnici knjige mogu koristiti isključivo u prostorima Knjižnice

 

Produživanje roka posudbe

Produživanje se može obaviti telefonom (informacijski pultovi), e-mailom te putem javnog kataloga. Na stranicama kataloga, možete se prijaviti u svoje osobne stranice pomoću korisničkih podataka iz sustava AAI@EduHr. Čim se prijavite, nudi se mogućnost da produžite rok posudbe. Treba samo kliknuti na "Produži rok posudbe" ili "Renew" pokraj naslova za koji želite produžiti rok posudbe.

 

Knjige u otvorenom pristupu

Mogu se samostalno koristiti u čitaonicama te posuditi na svim pultovima i na jedinicama za samozaduživanje, koje se nalaze pored informacijskih pultova na svakome katu.

Referentna građa (leksikoni, rječnici, priručnici, tj. građa označena crvenim naljepnicama s natpisom "ZA RAD U ČITAONICI") ne posuđuje se, već se koristi isključivo u prostorima Knjižnice.

 

Građa iz Zatvorenog spremišta

Korisnici mogu naručivati građu iz Zatvorenog spremišta cijeli radni dan Knjižnice, na njezinim info-pultovima. Naručena građa iz Zatvorenog spremišta se isporučuje na info-pult u prizemlju Knjižnice.  Naručena građa se isporučuju od 8:30 do 15h. Rok isporuke časopisa je 30 min, a knjiga, ocjenskih radova i separata 60 min.

Sve narudžbe koje su zaprimljene iza 15h, dostavljaju se na početku sljedećeg radnog dana na info-pult u prizemlju Knjižnice.

Subotom se naručena građa dostavlja od 9:30 do 13:30h. Sve narudžbe građe iza 13:30h dostavljaju se u ponedjeljak na Središnji info-pult u prizemlju Knjižnice.

Časopisi

Časopisi se ne mogu posuditi, već se koriste u čitaonicama, a članci se mogu i fotokopirati. Isto tako, možete se koristiti našom uslugom Skeniranja na zahtjev.

Časopisi se nalaze na tri lokacije:

1. Izložba časopisa u prizemlju
U čitaonici časopisa u prizemlju nalaze se tri zadnja godišta časopisa. Popis naslova časopisa u Zbirci časopisa možete naći ovdje.

2. Časopisi iz Zatvorenog spremišta
Starija godišta časopisa koja se nalaze u Zatvorenom spremištu mogu se naručiti na bilo kojem pultu, a podižu se na Središnjem informacijskom pultu u prizemlju.

3. Časopisi kao dio zbirke
Određeni broj naslova časopisa, odn. određeni broj sveščića određenih naslova časopisa, nalazi se u zbirkama. Popis možete vidjeti ovdje.

Elektronička građa

Elektroničkoj građi, kojoj Knjižnica Filozofskog fakulteta u Zagrebu ima pristup, možete pristupiti s računala na Fakultetu ili s računala van Fakulteta.

Da biste mogli pristupiti elektroničnoj građi s računala van Fakulteta morate imati AAI@EduHr elektronički identitet s Filozofskog fakulteta u Zagrebu pomoću kojih korisničkih podataka se prijavljujete u zbirke elektroničke građe.

AAI@EduHr elektronički identitet na Filozofskom fakultetu u Zagrebu mogu dobiti isključivo studenti i djelatnici Fakulteta u Službi za informatiku.

Građa Zbirke za staru i rijetku građu RARA

Građa iz zbirke RARA koristi se isključivo u prostoru/čitaonici zbirke u radnom vremenu za korisnike. Građu je moguće snimiti/fotografirati, a u iznimnim slučajevima i prema dogovoru skenirati (ako se radi o reprintima ili nekim rijetkim primjercima tiskanim u novije vrijeme).