Dostava građe iz fonda Knjižnice FFZG-a drugim knjižnicama

Knjižnice elektroničnim putem na e-adresu mkp@ffzg.hr upućuju zahtjeve za međuknjižničnom posudbom.

Knjige se šalju u tiskanome obliku, a članci i poglavlja u elektroničkome.

Rok korištenja knjiga i druge tiskane građe je 4 tjedna, uglavnom s mogućnošću produljenja roka. Kod fotokopija i elektroničkih dokumenata ne zahtijeva se povrat.

U međuknjižničnoj posudbi mogu sudjelovati sve vrste knjižnica.

Usluga se naplaćuje prema važećem cjeniku Knjižnice.

Naplata inozemnim knjižnicama obavlja se uz pomoć IFLA vouchera.

Sve ostale informacije mogu se dobiti elektroničkom poštom na mkp@ffzg.hr ili telefonski, na broj 01 4092 206.

Često postavljana pitanja