Podaci za kontakt

Voditeljica zbirke: Inja Cahun Kisić

tel. 01/4092-038; kućni 2038
e-mail: icahun@ffzg.hr
lokacija: Knjižnica, soba 2.10.

Prinove

Na poveznici možete vidjeti popis novih naslova (bilten prinova).

Popisi literature za kolegije

Etnologija i kulturna antropologija

Antropologija

Popis stručnih skupina

Na ovoj stranici možete pogledati popis stručnih skupina u Zbirci za etnologiju i antropologiju.

Poveznice

Odsjek za etnologiju i kulturnu antropologiju

Lokacija

2. kat

Oznaka: CD