Podaci za kontakt

Voditeljica zbirke: Irena Martinović

tel. 01/4092-094; kućni 2094
e-mail: irmartin@ffzg.hr
lokacija: Knjižnica, soba 4.11.

Lokacija

4. kat

Oznaka: M