Izložba “Christa Wolf – neu lesen”

  • Kategorija objave:Događanja

𝐎𝐝 𝟏𝟏. - 𝟐𝟕. 𝐫𝐮𝐣𝐧𝐚 𝟐𝟎𝟐𝟑. 𝐮 𝐩𝐫𝐞𝐝𝐯𝐨𝐫𝐣𝐮 𝐊𝐧𝐣𝐢ž𝐧𝐢𝐜𝐞 𝐩𝐨𝐠𝐥𝐞𝐝𝐚𝐣𝐭𝐞 𝐢𝐳𝐥𝐨ž𝐛𝐮 𝐧𝐚𝐳𝐢𝐯𝐚 "𝐂𝐡𝐫𝐢𝐬𝐭𝐚 𝐖𝐨𝐥𝐟 - 𝐧𝐞𝐮 𝐥𝐞𝐬𝐞𝐧" 𝐢𝐥𝐢 "𝐍𝐨𝐯𝐨 č𝐢𝐭𝐚𝐧𝐣𝐞…

Nastavi čitatiIzložba “Christa Wolf – neu lesen”

OBAVIJEST!

  • Kategorija objave:Događanja

Obavještavamo vas da su 𝐫𝐚𝐝𝐨𝐯𝐢 𝐮 𝐯𝐞𝐥𝐢𝐤𝐨𝐦 𝐝𝐢𝐣𝐞𝐥𝐮 𝐙𝐚𝐭𝐯𝐨𝐫𝐞𝐧𝐨𝐠 𝐬𝐩𝐫𝐞𝐦𝐢š𝐭𝐚 𝐮 𝐊𝐧𝐣𝐢ž𝐧𝐢𝐜𝐢 𝐳𝐚𝐯𝐫š𝐞𝐧𝐢 i da je korištenje građe koja je…

Nastavi čitatiOBAVIJEST!

AFRIKANA

  • Kategorija objave:Događanja

Knjižnična zbirka AFRIKANA je posebna zbirka koja je dio zbirke za komparativnu književnost koja se nalazi na 4. katu Knjižnice.…

Nastavi čitatiAFRIKANA

Kraj sadržaja

Nema više stranica za prikaz