Informacijski stručnjaci

Pultovi:

Prizemlje (A)

Laura Komerički, pomoćna knjižničarka
tel: 01/4092-397; kućni 2396
e-mail: lkomeric@ffzg.hr

Igor Vujanić, pomoćni knjižničar
tel: 01/4092-396; kućni 2396
e-mail: ivujanic@ffzg.hr

1.  kat (B)

Marko Morović, pomoćni knjižničar
tel: 01/4092-397; kućni 2397
e-mail: mmorovic2@ffzg.hr

Tihana Katinić, pomoćna knjižničarka
tel: 01/4092-397; kućni 2397
e-mail: tkatinic@ffzg.hr

2.  kat (C)

Goran Fučkar-Jolić, pomoćni knjižničar
tel: 01/4092-398; kućni 2398
e-mail: gfjolic@ffzg.hr

Stela Kos, pomoćna knjižničarka
tel: 01/4092-398; kućni 2398
e-mail: stkos@ffzg.hr

Pultovi:

3.  kat (D)

Katarina Starčević, pomoćna knjižničarka
tel: 01/4092-399; kućni 2399
e-mail: kstarcev@ffzg.hr

4.  kat (E)

Petra Kos, pomoćna knjižničarka
tel: 01/4092-400; kućni 2400
e-mail:pkos@ffzg.hr

Žana Maksimović, pomoćna knjižničarka
tel: 01/4092-400; kućni 2400
e-mail: zmaksimo@ffzg.hr

5.  kat (F)

Lucija Klanac, pomoćna knjižničarka (privremeno odsutna);
tel: 01/4092-401; kućni 2401
e-mail: lklanac@ffzg.hr

*Ana Kužnar (zamjena); e-mail: akuznar@ffzg.hr

Saša Gorički, pomoćni knjižničar
tel: 01/4092-401; kućni 2401
e-mail: sgoricki@ffzg.hr