FFZG Library Catalog

Knjige, časopisi, odabrani članci, AV građa i drugo u fondu Knjižnice FFZG-a.

E-resources catalog

Elektronički časopisi i knjige u dostupnim bazama podataka.

Union catalog

Obuhvaća više od 45 knjižničnih kataloga visokoškolskih i specijalnih knjižnica.

Databases

Članci, disertacije, knjige i ostalo u bazama podataka dostupnim hrvatskoj akademskoj zajednici i u otvorenom pristupu.

ODRAZ – institutional repository

Radovi djelatnika i studenata FFZG-a: članci, knjige, disertacije, diplomski i završni radovi, nastavni materijali i drugo.

FF Open Press

Izdanja Filozofskog fakulteta u Zagrebu u otvorenom pristupu.

Knjižnica poštuje propise o intelektualnom vlasništvu i odluke nositelja autorskih prava, uz nastojanje da se omogući pristup što većem broju korisnika i javnosti. Korisnici su dužni koristiti elektroničku građu u skladu s propisima o zaštiti autorskih prava, za osobne potrebe i bez daljnje distribucije i priopćavanja javnosti.

Other libraries