Cilj edukacijskih programa namijenjenih studentima je pružiti studentima pregled različitih akademskih izvora informacija koji su im potrebni tijekom studija, a koji su im već na raspolaganju, te ih podučiti vještinama odabira, vrednovanja i korištenja takvih informacija. Osim radionica o korištenju građe i usluga, Knjižnica nudi različite radionice namijenjene razvijanju ostalih vještina potrebnih za kvalitetno studiranje.

INTEGRIRANE RADIONICE ZA STUDENTE

S obzirom na to da se informacijske potrebe studenata razlikuju ovisno o području koje studiraju te o stupnju studija (preddiplomski, diplomski i poslijediplomski studij), edukacijske programe za razvijanje informacijske pismenosti (koje bi izvodilo knjižnično osoblje) preporučljivo je uključiti u studijske programe pojedinih studijskih grupa i planirati ih u suradnji s nastavnicima.

Molimo sve nastavnike, nositelje pojedinih kolegija i voditelje pojedinih studija, koji bi svojim studentima željeli ponuditi ovakvu vrstu sadržaja, da se jave voditeljici Knjižnice Višnji Novosel (vnovosel@ffzg.hr).

Edukacija će se održavati u računalnoj učionici Knjižnice ili u prostorijama gdje se inače održava nastava, a u terminima koji će odgovarati studentima (s obzirom na raspored predavanja). Sam sadržaj edukacijskih radionica moguće je dodatno prilagoditi potrebama pojedinog kolegija ili studija u cjelini.

Okvirni sadržaj edukacijskih radionica za studente preddiplomskih, diplomskih i poslijediplomskih studija:

Informacijska pismenost I (90 min):

 • osnove poznavanja informacijske i komunikacijske tehnologije potrebne za studiranje na FF-u (korištenje fakultetske e-pošte, sustava za online učenje Omega, autorizacija putem aai@edu…)
 • poznavanje Knjižnice FF-a (pravila posudbe, razmještaja građe, korisničkih usluga…)
 • pronalaženje, evaluacija i odabir literature za studij (vrste publikacija i njihove značajke, pretraživanje kataloga knjižnice FF-a i drugih knjižnica…)
 • vodstvo po knjižnici

Informacijska pismenost II (90 min):

 • osnove korištenja elektroničkih izvora informacija
 • poznavanje običaja publiciranja i korištenja informacija discipline koja se studira
 • oblikovanje pismenih radova, citiranje literature (formalni i etički aspekti), oblikovanje usmenih prezentacija

Informacijska pismenost III (90 min):

 • razvijanje vještina pronalaženja i evaluiranja znanstvenih informacija
 • pretraživanje bibliografskih baza podataka
 • korištenje softvera za organizaciju referenci
 • citiranost…