• Kategorija objave:E-izvori

Za Filozofski fakultet otvoren je probni pristup bazi SocIndex with Full Text do kraja travnja.
Baza pokriva sociologiju, socijalnu psihologiju, socijalni rad, demografiju, kulturnu antropologiju, rodne studije, politologiju i srodna područja, a sadrži:

  • 860 časopisa časopisa s cjelovitim tekstovima (571 aktivnih)
  • cjelovite tekstove 830 knjiga
  • cjelovite tekstove konferencijskih zbornika, disertacija i “working papers”
  • preko 2 milijuna bibliografskih zapisa
  • mogućnost pretraživanja preko sociološkog predmetnog teazurusa

Pristup (s fakulteta i od kuće).