• Kategorija objave:Događanja

Obavještavamo vas da su 𝐫𝐚𝐝𝐨𝐯𝐢 𝐮 𝐯𝐞𝐥𝐢𝐤𝐨𝐦 𝐝𝐢𝐣𝐞𝐥𝐮 𝐙𝐚𝐭𝐯𝐨𝐫𝐞𝐧𝐨𝐠 𝐬𝐩𝐫𝐞𝐦𝐢š𝐭𝐚 𝐮 𝐊𝐧𝐣𝐢ž𝐧𝐢𝐜𝐢 𝐳𝐚𝐯𝐫š𝐞𝐧𝐢 i da je korištenje građe koja je smještena u tom dijelu od danas ponovno omogućeno. Sve pristigle rezervacije ćemo povući danas i sutra tijekom dana, pa možete očekivati potvrdu e-mailom da je građa spremna za preuzimanje.

Rezervacije obrađujemo po vremenu primitka (od starijih prema novijima).

𝐑𝐚𝐝𝐨𝐯𝐢 𝐮 𝐭𝐳𝐯. 𝐦𝐚𝐥𝐨𝐦 𝐬𝐩𝐫𝐞𝐦𝐢š𝐭𝐮 𝐧𝐢𝐬𝐮 𝐣𝐨š 𝐳𝐚𝐯𝐫š𝐞𝐧𝐢, tako da će do daljnjeg morati pričekati rezerviranje i korištenje tiskanih ocjenskih radova.

Vaša Knjižnica FF-a