Projekt Virtualne zbirke Sveučilišta u Zagrebu, skraćenoga naziva Vizbi.UNIZG, pokrenulo je Sveučilište u Zagrebu 2020. u suradnji sa sastavnicama Sveučilišta. Projekt provodi Središnji ured za koordinaciju knjižnica Sveučilišta u Zagrebu, a koordinatorica projekta je dr. sc. Tatijana Petrić.

prvoj godini projekta na digitalizaciji građe i uspostavi digitalnoga sustava suradnici su: Filozofski fakultet, Pravni fakultet, Muzička akademija, Agronomski fakultet, Prirodoslovno-matematički fakultet – Odjel za geografiju, Kineziološki fakultet i Fakultet elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu. Građa je digitalizirana u sklopu redovne djelatnosti navedenih fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, te iz Programa digitalizacije arhivske i knjižnične građe Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske.

Na putu prema otvorenoj znanosti i otvorenom pristupu, digitalizirana građa želi se dati na uvid istraživačima, studentima, učenicima i široj javnosti, čime se daje potpora znanstvenoj komunikaciji. Digitalizacijom se izvorna i osjetljiva građa istovremeno štiti od čestoga korištenja i izlaganja neodgovarajućim mikroklimatskim uvjetima.

Odabran je sustav “Indigo” tvrtke ArhivPro koji je omogućio stvaranje pojedinih baza, digitalnih objekata i metapodataka, istovremeno stvarajući zajednički sustav prikaza kroz pojedine baze, virtualne zbirke, znanstvena područja, vrste građe i pretraživanje po naslovu djela ili imenu osobe. Otvorenim pristupom omogućit će se široj javnosti uvid u znanstvenu i kulturnu baštinu Sveučilišta u Zagrebu.

Portal je dostupan OVDJE i na web stranici Knjižnice Filozofskog fakulteta.