Rezervacije

Rezervirati se može samo građa koja se može posuditi izvan Knjižnice, a trenutno su svi primjerci naslova posuđeni.

Ne može se rezervirati:

 • naslov ako je barem jedan primjerak dostupan za posudbu,
 • građa koja se ne može posuditi (referentna građa, označena crvenom naljepnicom, časopisi, stara i rijetka građa).

Korisnik može istovremeno rezervirati dvostruko više primjeraka građe od maksimalnog broja primjeraka koje može posuditi:

 • studenti 1 ili 2 studijske grupe - 12 primjeraka građe
 • studenti 3 ili više studijskih grupa - 24 primjeraka građe
 • zaposlenici - 60 primjeraka građe
 • vanjski suradnici - 24 primjeraka građe
 • počasni članovi - 30 primjeraka građe

Rezeracije se obavljaju:

 • osobno na informacijskim pultovima
 • telefonom
 • elektroničkom poštom
 • preko sučelja javnog kataloga

Ako je više korisnika rezerviralo isti naslov, prednost ima korisnik koji je građu rezervirao ranije.

Obavijest o dostupnosti rezerviranog naslova, korisnik dobiva putem e-maila. Rezervirani naslov, nakon obavijesti putem e-maila, čeka korisnika dva radna dana.