Index of Medieval Art (do kraja 2021.)

User: imelinsc
Date: 23.04.2021 9:44 am
Views: 45
Rating: 1    Rate [
|
]

Filozofskom fakultetu omogućen je pristup online zbirci slikovne gradje Index of Medieval Art do kraja 2021. godine. Zbirka sadrži slike i deskriptivne podatke o djelima likovne umjetnosti od kasne Antike do 16. st. Ranije poznata kao Index of Christian Art, zbirka danas ima širi obuhvat pa uključuje i sekularna djela kao i djela srednjevjekovne židovske i islamske kulture.

Pristup je omogućen s Fakulteta i od kuće.  

PreviousBackNext