Nove mjere korištenja Knjižnice:

  1. ponovo se uvodi karantena za vraćene knjige - molimo da knjige vraćate na za to predviđena mjesta (self-checkovi neće raditi)
  2. za posudbu knjiga obavezno naručite knjigu preko sustava rezervacija
  3. knjige koje se koriste isključivo u čitaonici, a potrebne su vam više dana - molimo, javite se na pult
  4. molimo, ne vraćajte sami knjige na police, ostavite knjige na za to predviđenim mjestima

Za ulazak u Knjižnicu potrebno je:

  1. izmjeriti temperaturu na porti Fakulteta,
  2. upisati se na listi na porti Fakulteta,
  3. koristiti masku,
  4. pridržavati se mjera fizičke distance.

Čitaonice će biti otvorena za korisnike, no zbog poštivanja mjera fizičkog razmaka, broj radnih mjesta je smanjen.