Posudba i povrat knjiga

KARANTENA

Knjige koje se vraćaju u Knjižnicu moraju proći obaveznu karantenu. Stoga neke knjige neće biti odmah dostupne za posudbu. Hvala na razumijevanju!

POVRAT KNJIGA

Knjige se vraćaju na za to predviđenom mjestu. Također, knjige koje se koriste samo u čitaonici vraćaju se na za to predviđena mjesta.

POSUDBA KNJIGA

1) Knjigu potrebno naručiti putem sustava rezervacija. Molimo da se narudžbe rade preko kataloga (na popisu rezultata ili u samom zapisu treba kliknuti na "place hold" ili "rezerviraj"), a ne telefonom ili mailom.

2) Kada knjiga bude spremna za posudbu, korisnik će o tome dobiti obavijest putem e-pošte.

3) Korisnik može posuditi knjige na katu na kojem se nalaze, o čemu će dobiti obavijest. Knjige iz Zatvorenog spremišta podižu se na pultu u prizemlju.