Upute za pretraživanje literature za seminarske radove

Zbog malog broja povijesno-umjetničke literature na hrvatskom jeziku, studij povijesti umjetnosti temelji se, znatnim dijelom, na stranoj literaturi. Iz tog razloga treba pretraživati literaturu, osim na hrvatskom, i na stranim jezicima.


Samostalno pretraživanje mrežnih kataloga i baza podataka sastavni je dio izrade seminarskog rada. Donosimo kratke upute za samostalno pronalaženje literature, dakle za slučajeve kad ne raspolažete posebnim unaprijed zadanim popisima literature.


Pribilježite glavne pojmove!

Situirajte ili klasificirajte temu u određeni vremenski sloj, tj. stilsku epohu (npr.: gotika,renesansa,manirizam, barok : arhitektura/skulptura/slikarstvo...) ili stoljeće (npr. 15.st. ili Quattrocento), zatim i prostorno (prema nazivu zemlje/grada/regije), ako je potrebno.


Zabilježite bibliografske podatke!

Konzultirajte tiskane i digitalne enciklopedije, leksikone i dr. prema pribilježenim pojmovima, zatim i mrežne stranice Odsjeka za povijest umjetnosti (u opisu kolegija nalaze se i popisi literature), kako za redovne, tako i za izborne kolegije (posebno one koje niste upisali) koji tematski zahvaćaju temu Vašeg seminarskog rada.


Pretražite mrežne kataloge Knjižnice!

Da biste našli željenu literaturu u Knjižnici FFZG-a, neophodno je pretražiti mrežne kataloge, kako novi (za knjige), tako i stari (za časopise, članke, poglavlja…) na mrežnim stranicama: http://knjiznica.ffzg.hr/katalozi. Kada pronađete traženu literaturu, zabilježite signaturu, što je svojevrsna adresa knjige na polici.


Posudite literaturu!

Obavezna i dopunska monografska ispitna literatura, te sekundarne publikacije (enciklopedije,leksikoni) nalaze se u otvorenom pristupu na drugom katu Knjižnice (kat C) i imaju signaturu koja počinje slovima CB (C označava kat, B označava zbirku povijesti umjetnosti).


Manje tražena literatura, ne nalazi se u otvorenom pristupu, već u zatvorenom spremištu, i tu literaturu možete prepoznati po oznaci u katalogu „Provjeriti na pultu“. Takvu građu možete naručiti iz zatvorenog spremišta na svakom pultu u Knjižnici te ćete u roku od 48 sati dobiti obavijest je li tražena građa dostupna. Ukoliko jest, na Središnjem informacijskom pultu u prizemlju knjižnice čekat će Vas 48 sati.


Citirajte!

U slučaju kada citirate tekst iz korištene literature, u radu obavezno morate navesti glavne bibliografske podatke: autor(i), naslov monografije, izdavač, godina izdavanja, numeracija stranica. Za časopise još i numeraciju u seriji.


Ispod teksta u fusnoti potrebno je navesti citirano djelo, a na kraju rada treba izraditi popis sve korištene literature.


Zabilježite podatke o slikovnoj građi!

Preporučuje se i bilježenje korisnih podataka o potrebnoj slikovnoj građi, ili ilustracijama, npr. u kojoj se publikaciji i na kojoj stranici ona nalazi, radi kasnije potrebe digitalnog fotografiranja.


Preporuka: izbjegavajte skeniranje, ono daleko više oštećuje knjižnu građu!