Sistemski knjižničari

Marijana Glavica

tel: 01/4092-393; kućni 2393
e-mail: mglavica@ffzg.hr
lokacija: Knjižnica, soba 5.5.

Dobrica Pavlinušić

tel: 01/4092-393; kućni 2393
e-mail: dpavlin@ffzg.hr
lokacija: Knjižnica, soba 5.5.