The Responsible Research and Innovation (RRI) Toolkit

User: mglavica
Date: 04.04.2016 7:26 am
Views: 1928
Rating: 0    Rate [
|
]

Koncept odgovornog istraživanja i inovacija pokrenut je od strane Europske komisije horizontalno u svim dijelovima Obzora 2020. te obuhvaća otvoreni pristup, otvorenu znanost, rodnu tematiku, etiku, znanstvenu edukaciju, upravljanje i sudjelovanje javnosti. Radni program za Marie Sklodowska – Curie akcije podržava ovu inicijativu te se svi prijavitelji potiču uključiti RRI u svoje projektne prijedloge.

RRI Tools project financiran od strane Europske komisije objedinio je i razvio on-line alate koji omogućuju interakciju između dionika u sustavu istraživanja i inovacija te je namijenjen istraživačima, donosiocima odluka, industriji, poslovnom sektoru, organizacijama civilnog društva. RRI Toolkit sadrži 356 izvora namijenjenih dizajnu i stvaranju projekata te usavršavanju u odgovornom istraživanju i inovacijama. Konačna verzija bit će dostupna u srpnju 2016. Pridruživanjem RRI zajednici koja koristi RRI toolkit možete sudjelovati u raspravama, dobiti potporu drugih sudionika, te doprinijeti razvoju platforme uključivanjem vlastitih alata i izvora: www.rri-tools.eu/registration

Replies

Flat
PreviousBackNext