Smjernice za ostvarivanje otvorenog pristupa publikacijama i podacima istraživanja

User: mglavica
Date: 04.04.2016 7:23 am
Views: 2433
Rating: 0    Rate [
|
]

Europska komisija objavila je Smjernice za ostvarivanje otvorenog pristupa publikacijama i podacima istraživanja u okviru Obzora 2020. Dokument objašnjava koncept otvorenog pristupa, glavne karakteristike i načine ostvarivanja otvorenog pristupa. Dokument je dostupan ovdje.

Replies

Nested
PreviousBackNext