Aktiviranje članstva studenata 1. godine

User: dmucnjak
Date: 20.09.2019 6:00 am
Views: 1292
Rating: 0    Rate [
|
]

Studentsi 1. godine preddiplomskog ili diplomskog studija na Filozofskom fakultetu u Zagrebu aktiviraju svoje članstvo na bilo kojem informacijskom pultu u Knjižnici. Potrebno je sa sobom donijeti:

PreviousBackNext