Probni pristup na sadržaje izdavača IGI Global

User: imelinsc
Date: 05.05.2016 4:36 am
Views: 616
Rating: 0    Rate [
|
]

Nacionalna i sveučilišna knjižnica osigurala je probni pristup sadržajima (3002 e-knjige, 158 e-časopisa, 52 video predavanja) izdavača IGI Global, u trajanju do 15.5.
Sadržaj je fokusiran na informacijsku tehnologiju te njenu primjenu na sljedeća područja: poslovanje, računarstvo, obrazovanje, znanost o okolišu, upravu, informacijske znanosti i knjižničarstvo, komunikaciju, medicinu, sigurnost...

Pristup s Fakulteta / Pristup od kuće

Svoje mišljenje o kvaliteti sadržaja možete iskazati u anketi (do 11.5.).

Replies

Flat
PreviousBackNext