Prijedlog Pravilnika o međuknjižničnoj posudbi

***

Pravilnik o Knjižnici je u postupku izrade. U nastavku slijedi prijedlog Pravilnika u dijelu o međuknjižničnoj posudbi.

***

Usluga međuknjižnične posudbe namijenjena je korisnicima Knjižnice kojima je potrebna građa iz drugih knjižnica u Hrvatskoj i inozemstvu te korisnicima drugih knjižnica kojima je potrebna građa Knjižnice.

Usluga se naplaćuje prema važećem cjeniku Knjižnice.

Posudba građe iz drugih knjižnica

Rok korištenja nabavljene građe ovisi o pravilima međuknjižnične posudbe knjižnica iz kojih je građa posuđena (između 2 i 4 tjedna), a članci ostaju u trajnom vlasništvu korisnika.

Korisnik građu smije koristiti isključivo za privatne potrebe u skladu sa Zakonom o autorskim i srodnim pravima.

Sve eventualne troškove oštećenja ili gubitka građe snosi korisnik.

Posudba građe drugim knjižnicama

Rok korištenja građe posuđene drugim knjižnicama je 4 tjedna ako se ne radi o fotokopijama i elektroničkim dokumentima kod kojih se ne zahtijeva povrat.

Knjižnica koja je građu posudila odgovara za njezino pravovremeno vraćanje te eventualnu nadoknadu troškova oštećenja ili gubitka.

Knjižnica može iz određenih razloga drugoj knjižnici uskratiti posudbu zatražene građe.