Prijem građe

Gordana Beraković, pomoćna knjižničarka

tel: 01/4092-405; kućni 2405
e-mail: gberakovic@ffzg.hr
lokacija: Knjižnica, soba 0.12.