Novosti o bazama podataka

Flat
HRVATSKI JEZIČNI PORTAL
User: imelinsc
Date: 24.05.2008 6:49 pm
Views: 3467
Rating: 0
PRVI INTERNETOM DISTRIBUIRANI RJEČNIK HRVATSKOGA JEZIKA besplatno je dostupan profesorima, studentima i učenicima srednjih škola na adresi http://hjp.srce.hr. Za njegovo pretraživanje potrebno je posjedovati elektronički identitet u sustavu AAI@EduHr.
HJP je rezultat višegodišnjeg zajedničkog projekta Izdavačkog poduzeća Novi Liber i Srca. HJP je organiziran oko rječničke baze Novog Libera. Rječnička baza sastoji se od 116.516 osnovnih riječi/natuknica (imenica, glagola, pridjeva, priloga, prijedloga, veznika, brojeva, zamjenica, čestica i uzvika). Uz osnovne riječi i njihove definicije bazu sačinjavaju i primjeri, sintagmatski izrazi i frazeološki izrazi. Porijeklo riječi objašnjeno je u zoni etimologije, a porijeklo osobnih imena i prezimena (antroponimi) te geografskih imena (toponima) objašnjeno je u zoni onomastike.
Rječnička baza Hrvatskog jezičnog portala nastala je na temelju rječničkih i leksikografskih izdanja Novoga Libera u proteklih 15 godina.
Većini riječi u bazi pridodani su, kao dodatna usluga, izvedeni oblici, tj. gramatička razrada.
PreviousNext